TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

BOLKAR DAĞI BİRLİĞİ’NİN (ORTA TOROSLAR, TÜRKİYE) PERMİYEN-TRİYAS SINIR TABAKALARINDA FORAMİNİFER PALEONTOLOJİSİ, BİYOSTRATİGRAFİ VE SEKANS STRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Permiyen-Triyas sınırı, Bentik Foraminifer, Metre-ölçekli devirsellik, Orta Toroslar Permian-Triassic boundary, Benthic foraminifera, Meter-scale cycles, Central Taurides
Yazarlar
  • AYSEL HANDE ESATOĞLU VEKLİ
  • DEMİR ALTINER
Paylaş: