TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

ANKARA KUZEYBATISINDA KITASAL ÖLÇEKTE KÜTLE AKINTILARI: KARGABEDİR OLİSTOSTROMLARI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Olistostrom, biyostratigrafi, Ankara, tektonik, Kretase Olistostrome, biostratigraphy, Ankara, tectonic, Cretaceous
Yazarlar
  • ARAL OKAY
  • DEMİR ALTINER
Paylaş: