TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

HASANAĞA DERESİ (BATI MALATYA, DOĞU TÜRKİYE) EOSEN İSTİFİNDE PALEOBİYOÇEŞİTLİLİK ANALİZİNE BİR ÖRNEK

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Hasanağa Deresi, Eosen, Paleobiyoçeşitlilik Analizi. Hasanağa Stream, Eocene, Paleobiodiversity Analysis.
Yazarlar
  • SİBEL KAYĞILI
  • ERCAN AKSOY
  • NİYAZİ AVŞAR
Paylaş: