TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GALATYA MASİFİ (ANKARA KUZEYİ) MİYOSEN FOSİL ORMANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLK SONUÇLAR VE PALEOKLİMATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Galatya Masifi, Fosil orman, Silisleşmiş ağaç, Miyosen Galatia Massive, Fossil forest, Silicified wood, Miocene
Yazarlar
  • N. NESLİHAN ACARCA
  • ÜNAL AKKEMİK
Paylaş: