TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

SELANDİYEN-İPRESİYEN PALEOORTAMSAL KOŞULLARININ KALKERLİ NANNOFOSİL TOPLULUĞUNA DAYALI OLARAK YORUMLANMASI, KOCAELİ YÖRESİ TÜRKİYE

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Geç Paleosen, Eosen, PETM, Kalkerli Nannofosil, Paleoortam, Kocaeli Late Paleocene, Eocene, PETM, Calcareous Nannofossil, Paleoenvironment, Kocaeli
Yazarlar
  • CANER KAYA ÖZER
Paylaş: