TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

DOĞU ANADOLU (DOĞU TÜRKİYE) NEO – TETİSİ’NİN KAMPANİYEN – TORTONİYEN (GEÇ KRETASE – GEÇ MİYOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Doğu Anadolu, Neo-Tetis, Kampaniyen–Tortoniyen, paleobatimetri Eastern Anatolia, Neo-Tethys, Campanian–Tortonian, palaeobathymetry
Yazarlar
  • SEFER ÖRÇEN
  • HÜSNÜ ŞOS
  • MEHMET EMİN MÜKEMRE
  • ZEYNEL ATLI
  • ELVAN DEMİRCİ
Paylaş: