TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GÜNEYDOĞU ASYA’DAKİ (MALEZYA YARIMADASI) FARKLI MAĞARA ÇÖKELLERİNDEN DERLENEN OMURGALI FOSİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Omurgalı, diş, paleoortamlar, paleoekoloji, termolüminesans Vertebrate, teeth, palaeoenvironments, paleoecology, thermoluminescene
Yazarlar
  • YASAMİN KH. IBRAHİM
Paylaş: