TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

GEÇ JURA-ERKEN KRETASE YAŞLI PLATFORM KARBONATLARINDAKİ (BERDİGA FORMASYONU) DOLOMİTLEŞMENİN KÖKENİ VE MAĞMATİK YAY GELİŞİMİNİN DOLOMİTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, BAŞOBA YAYLA (TRABZON), KD TÜRKİYE

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Dolomitleşme; Jeokimya; Deniz suyu kökeni; Rekristalizasyon; Geç Jura- Erken Kretase, Platform karbonatları; Berdiga Formasyonu; Doğu Pontidler, KD Türkiye. Dolomitization, geochemistry, recrystallization, Late Jurassic-Early Cretaceous, platform carbonates, arc magmatism, Eastern Pontides, NE Turkey
Yazarlar
  • MERVE YILDIZ
  • MEHMET ZİYA KIRMACI
  • RAİF KANDEMİR
  • TUĞBA EROĞLU GÜMRÜK
Paylaş: