TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

NİĞDE-ULUKIŞLA YÖRESİNDE AKTİF TEKTONİĞİN UZAKTAN ALGILAMA TABANLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : Uzaktan algılama, çizgisellik analizi, depremsellik, aktif fay, Orta Anadolu. Remote sensing, lineament analysis, seismicity, active fault, Central Anatolia
Yazarlar
  • ESRA GÜRBÜZ
  • GÜROL SEYİTOĞLU
  • AYŞEGÜL YILDIZ
Paylaş: