TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

MEKÂNSAL PLANLAMADA ÇOKLU-TEHLİKE DAYALI RİSK AZALTMA STANDARDİZASYONU

Bildiri Türü : Bildiri/Makale
Anahtar Sözcükler : çoklu-tehlike, mekânsal planlama, risk değerlendirme, yerleşime uygunluk, zarar görebilirlik multi-hazards, scale sensitive risk assessment, spatial planning, suitability for settlement
Yazarlar
  • AZİME TEZER
  • NİLGÜN OKAY
  • MİKDAT KADIOĞLU
Paylaş: