TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Oturum Konuları

75. Yıl Özel Şükran Oturumu Prof. Dr. Ali YILMAZ 
75th Anniversary Special Thanksgiving Session Prof. Dr. Ali Yılmaz
Tolga ÇAN  - Hüseyin YILMAZ - Haluk AKGÜN - Ali Vedat OYGÜR 

Afet Dirençli Kentler Özel Oturumları
Special Sessions on Disaster Resilient Cities

Aral Okay Bölgesel Jeoloji ve Tektonik Oturumu [Aral Okay Regional Geology and Tectonics Session]
Erdin BOZKURT - Erdinç YİĞİTBAŞ - Oğuz Hakan GÖGÜŞ

Çevre Jeolojisi Oturumu [Environmental Geology Session]
Harun AYDIN - Fatma GÜLTEKİN - Mehmet Ali KURT

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones Session]
Sabah YILMAZ ŞAHİN - Meltem GÜRBÜZ - Koray SÖZERİ

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi Oturumu [Marine, Lacustrine and Coastal Geology Session]
Namık ÇAĞATAY - Kadir ERİŞ - Derman DONDURUR

Endüstriyel Hammaddeler ve Nadir Toprak Elementleri Oturumu [Industrial Raw Materials and Rare Earth Elements Session]
Haşim AĞRILI - Okay ÇİMEN - Mehmet Ali GÜCER - Mutlu ÖZKAN

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Future Geoscientists Session]
Kaan SAYIT - Erman ÖZSAYIN - Bekir Levent MESCİ

Gezegen Jeolojisi Oturumu [Planetary Geology Session] 
Nurgül ÇELİK BALCI - Işık Su YAZICI

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu [Hydrogeology and Water Resources Management Session]
İrfan YOLCUBAL - Galip YÜCE - Arzu FIRAT ERSOY - Murat Mert TOKLU - Orhan ŞİMŞEK

Jeodezi ve Jeoloji Uygulamaları Oturumu [Geodesy and Geological Applications Session]
Ziyadin ÇAKIR - Semih ERGİNTAV - Aydın ÜSTÜN

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Jeoetik Oturumu [Sustainable Usage of Natural Resources and Geoethics Session]
Yüksel ÖRGÜN TUTAY - Dündar ÇAĞLAN

Jeokimya Oturumu [Geochemistry Session]
Cüneyt ŞEN - İbrahim UYSAL - E. Yalçın ERSOY - Tülay BAK 

Jeomorfoloji Oturumu [Geomorphology Session]
Cengiz YILDIRIM - Tolga GÖRÜM - Ergin GÖKKAYA - Aydoğan AVCIOĞLU

Jeotermal Enerji Oturumu [Geothermal Energy Session]
Alper BABA - Nilgün DOĞDU - Hafize AKILLI - Ahmet YILDIZ

Kutup Çalışmaları Oturumu [Polar Research Session]
Raif KANDEMİR - Şafak ALTUNKAYNAK - Alper GÜRBÜZ - Fatih KARAOĞLAN

Kuvaterner Araştırmaları Oturumu [Quaternary Research Session]
Ökmen SÜMER - Korhan ERTURAÇ - Zeki Bora ÖN

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology, Geological Heritage and Geotourism Session]
Nizamettin KAZANCI - Atike NAZİK - Nazire ÖZGEN ERDEM - Ljerka MARJANAC  

Magmatizma ve Magmatik Süreçler Oturumu [Magmatism and Magmatic Processes Session]
Zekiye KARACIK - Barış SEMİZ - Şengül Can GENÇ

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Veteran Geological Engineers Session]
Ayhan KÖSEBALABAN - Mine ALTA

Metalik Maden Yatakları Oturumu [Metallic Ore Deposits Session]
Özcan DUMANLILAR - Nail YILDIRIM - Mustafa AKYILDIZ - Serkan ÖZKÜMÜŞ - Ali İMER - Hilmi İlhan POYRAZ 

Metamorfizma ve Metamorfik Kuşaklar Oturumu [Metamorphism and Metamorphic Belts Session]
Ersin KORALAY - Gültekin TOPUZ

Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics Session]
Nihat Sinan IŞIK - Mutluhan AKIN - Ayhan KOÇBAY - Ergün TUNCAY - Ali BAYRAM

Neotektonik, Paleosismoloji ve Sismotektonik Oturumu [Neotectonics, Paleoseismology and Seismotectonics Session]
Volkan KARABACAK - Azad Sağlam SELÇUK - Çağlar ÖZKAYMAK - Korhan ESAT - Taylan SANÇAR

Ofiyolit ve Melanj Oturumu [Ophiolite and Mélange Session]
Osman PARLAK - Yener EYÜBOĞLU - Dongyang LIAN

Paleontoloji ve Stratigrafi Oturumu [Paleontology and Stratigraphy Session]
Güldemin DARBAŞ - Sibel KAYĞILI - Daria IVANOVA

Petrol, Doğalgaz ve Kömür Araştırmaları Oturumu [Petroleum, Natural Gas and Coal Researches Session]
Ali DEMİRER - İsmail BAHTİYAR -  Hasan SARIKAYA - Selami TOPRAK - N. Özgür SİPAHİOĞLU

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Sedimentology and Sedimentary Processes Session]
Ezher TAGLIASACCHI - İsmail Ömer YILMAZ - Miroslaw SLOWAKIEWICZ

Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri Oturumu [Drilling Methods and Technologies Session]
Celalettin ŞİMŞEK - Mehmet Ruhi AKÇIL - Enver ÇETİNKAYA

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Medical Geology Session]
Fatma TOKSOY KÖKSAL - Selma METİNTAŞ - Hüseyin YALÇIN - Alican ÖZTÜRK- Engin TUTKUN - Hüseyin Evren ÇUBUKÇU

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumu [Remote Sensing and Geographic Information Systems Session]
Kaan Şevki KAVAK - Engin Öncü SÜMER - Akın KISA - Dursun Yıldırım BAYAR

Volkanizma ve Volkanik Tehlikeler Oturumu [Volcanism and Volcanic Hazards Session]
Gonca GENÇALİOĞLU KUŞCU - Özgür KARAOĞLU

Yapı Malzemeleri ve Doğal Yapı Taşları Oturumu [Building Materials and Natural Building Stones Session]
Atiye TUĞRUL - Murat YILMAZ - A. Bahadır YAVUZ

Yerbilimlerinde Jeofizik Uygulamalar Oturumu [Geophysical Applications in Earth Sciences Session]
Bülent KAYPAK - Mahmut G. DRAHOR - Emin CANDANSAYAR - Onur TAN

Yerbilimleri Eğitimi Oturumu [Session on Education of Earth Sciences ]
Veysel IŞIK - Emin ÇİFTÇİ - Ulvi Can ÜNLÜGENÇ - Hüseyin ÖZTÜRK - Hükmü ORHAN

Okunma Sayısı:
Paylaş: