TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Önemli Tarihler

23 Ocak 2024 (January 23, 2024) 
Sözlü ve Poster sunuları için bildiri özlerini gönderme son tarihi
(Deadline for submission of abstracts for oral and poster presentations)

19 Şubat 2024 (February 19, 2024)
Bildiri kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
(Final date for notification of acceptance to authors)

15 – 19 Nisan 2024 (April 15 – 19, 2024)
76. Türkiye Jeoloji Kurultayı
(76th Geological Congress of Türkiye)


Okunma Sayısı:
Paylaş: