TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

26. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yirmialtıncısı 22-25 Şubat 1972 tarihleri arasında Devlet İstatistik Enstitüsü Toplantı Salonu‘nda TÜRKİYE YİRMİALTINCI JEOLOJİ Bilimsel ve Teknik KONGRESİ adı ile gerçekleştirildi.