TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bildiri ve Poster Kuralları

Kurultay‘da ilgili oturum konularında bilimsel ve teknik araştırmalar ile sorun odaklı uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler, kişi ve kuruluşlar adına verilebilir. Bir kişi sözlü olarak en fazla iki bildiri sunabilir. Ayrıca, bildiri ve posterlerinizi istediğiniz taktirde odamız yayınları olan "Türkiye Jeoloji Bülteni" ve "Jeoloji Mühendisliği Dergisi"nde makale olarak değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Bildiri Tipi: Bildiriler öz-abstract olarak gönderilecektir. 

Sunum Dili: Bildiri sunum dili Türkçe ya da İngilizce’dir.

Bildiri Gönderim Süreci ve Etik Durumlar: Bildiri özleri, Kurultay takviminde bildiri teslimi için belirtilen son tarih geçirilmeden Kurultay Bildiri Yönetimi Sistemi’nden elektronik olarak Düzenleme Kurulu’na gönderilmelidir. Bunun için önce elektronik bildiri gönderim sistemine üye olunmalıdır. Yine aynı sistemden ulaşılacak olan yazar bilgi formu da doldurulup gönderilmeli ve kabulü halinde bildirinin Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın hangi oturumu kapsamında sunulmasının istendiği tercih edilen sunum türüyle (sözlü ya da poster) birlikte bu formda belirtilmelidir. Gönderilen bildirinin bilimsel etiğe uygun ve özgün olması ve daha önce başka bir yerde sunulmamış olması gerekmektedir.

Bildiri özleri Oturum Yürütücülerinin organize ettiği hakem incelemesinden geçtikten sonra kabul ya da red olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda sözlü ya da poster olarak kabul edilen bildiriler basılı ve elektronik olarak yayımlanır.


Bildiri Dosyası: Türkiye Jeoloji Kurultayı’na gönderilecek olan bildiri özleri, aşağıda sunulan word dosyası üzerindeki ilgili form alanları (Başlık, yazar adları, adres bilgisi, öz, abstract, anahtar kelimeler, keywords) doldurularak hazırlanacaktır. Bu word dosyası tasarım özelliklerinin bozulmaması için sınırlandırılmış bir dosyadır. Sadece ilgili alanlara gerekli bilgileri yazıp kaydederek göndermeniz yeterlidir.

>> BİLDİRİ ÖZÜ DOSYASI (.doc)

>>> BİLDİRİ YÖNETİM SİSTEMİ - Bildirinizi buradan gönderebilirsinizPoster Hazırlama Kuralları

Posterler 70 (yatay) x 100 (düşey) cm boyutlarında ve tek parça halinde olmalıdır.

Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

Posterin sol üst köşesine Kurultay`ın adı ve logosu kurultay websitesinden alınarak konulmalıdır.

Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu, diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.

Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Posterler giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmeldir.

Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı  renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri  için  uygun  boyutta  karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.


Poster Sunum Kuralları

Posterler, Kurultay Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

Posterlerin panolara asılması konusunda Kurultay Düzenleme Kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.

Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Okunma Sayısı:
Paylaş: