TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Çağrı Metni

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

“Jeolojik Kökenli Kaynakların Kalkınmadaki Rolü”

 MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi / 10–14 Nisan 2023 /Ankara

 

Ülkemizin yerbilimlerinde, 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın yetmiş beşincisi 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde gerçekleştirilecektir.

Sürekli artan Dünya nüfusu ve teknolojideki gelişim ile buna bağlı tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde, ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için doğal kaynakların temininin sürekliliği hayati öneme sahiptir.

Kurultayımızın bu yıl ki ana teması, gerek Ortadoğu ve Akdeniz gerekse 2022 yılı başından bu yana Rusya ve Ukrayna gibi yakın coğrafyamızda yaşanan çatışma ve bunun sonucu olarak petrol, gaz, kömür, jeotermal, metalik veya endüstriyel hammaddeler gibi jeolojik kökenli kaynaklara olan arz artışı, toplumların sürüklendiği ekonomik kriz ve istikrarsızlığın nedenlerin tartışılması ve değerlendirilmesi amacıyla “Jeolojik Kökenli Kaynakların Kalkınmadaki Rolü” olarak belirlenmiştir. Jeolojik kökenli kaynak veya varlığa sahip olmak, tarihsel dönem boyunca ülkeler ve toplumlar için stratejik olarak her daim önemli olmuştur, bu durum günümüzde de artarak devam etmektedir. Zengin jeolojik kaynaklara sahip olan ve bunları kamusal yarar çerçevesinde toplum yararına kullanan ülkeler, toplumsal, sosyal, ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler arasında yerlerini almışlardır.

75. Türkiye Jeoloji Kurultayımızda; bulunduğumuz coğrafya ve çevresinde emperyalist ülkelerin kaynak paylaşımı savaşlarının, ülkemize etkileri ile jeolojik kaynak ve varlıklarımızın aranması, araştırılması, bulunması, işletilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde yer alan biz jeoloji mühendislerinin, ülke kalkınmasındaki rolü ve önemini topluma ve yöneticilerine doğru ve etkili anlatılmasını sağlamak önde gelen amacımızdır.

Düzenleme Kurulu olarak, aklın ve bilimin rehberliğinde her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl ülkemizin kuruluşunun 100’üncü, Kurultayımızın ise 75’inci yılı olması nedeniyle, daha bir anlam ifade eden Kurultayımıza tüm bilim insanları ve uygulayıcılarını davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın sunacağı çalışmalar ile 75. Kurultayımızın yerbilimleri camiasına yakışır biçimde başarılı olacağına ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunları çözme yeteneğini bir kez daha gözler önüne sereceğine olan inancımız tamdır.

Kurultay içerisinde düzenlenecek olan özel oturum, sergi, panel, teknik gezi veya sosyal etkinliklere katılımınızdan dolayı mutluluk duyacağımızı tekrar ifade etmek isteriz.

Aklın ve Bilimin toplumsal yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünen herkesi 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na bekliyoruz…

Düzenleme Kurulu

Okunma Sayısı:
Paylaş: