TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Oturum Yürütücüleri ve Bilim Kurulu

NECDET ÖZGÜL 1466

75. Yıl Özel Şükran Oturumu [75th Aniversary Special Thanksgiving Session]):

ERDİN BOZKURT 5787

75. Yıl Özel Şükran Oturumu [75th Aniversary Special Thanksgiving Session]):

CELAL ŞENGÖR  704409

75. Yıl Özel Şükran Oturumu [75th Aniversary Special Thanksgiving Session]):

KAAN ŞEVKİ KAVAK 4168

Andre Poisson Özel Oturumu [Special Session Dedicated to Andre Poisson]:

ORHAN TATAR 3326

Andre Poisson Özel Oturumu [Special Session Dedicated to Andre Poisson]:

ERDİN BOZKURT 5787

Andre Poisson Özel Oturumu [Special Session Dedicated to Andre Poisson]:

YAVUZ KAYA 9430

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Session on Future Geoscientists]:

ALAETTİN TUNCER 22116

Geleceğin Yerbilimcileri Oturumu [Session on Future Geoscientists]:

ALİ İMER  774206

Alpin Orojenik Kuşağı İçerisinde Yer Alan Porfiri Cu-Au Mineralizasyonlarının Jeoloji Konumu [Geological Setting of Porphyry Cu-Au Mineralization in the Alpine Orogenic Belt]:

ROBERT MORİTZ  774207

Alpin Orojenik Kuşağı İçerisinde Yer Alan Porfiri Cu-Au Mineralizasyonlarının Jeoloji Konumu [Geological Setting of Porphyry Cu-Au Mineralization in the Alpine Orogenic Belt]:

MASSİMO CHİARADİA  774208

Alpin Orojenik Kuşağı İçerisinde Yer Alan Porfiri Cu-Au Mineralizasyonlarının Jeoloji Konumu [Geological Setting of Porphyry Cu-Au Mineralization in the Alpine Orogenic Belt]:

RUİ WANG  774209

Alpin Orojenik Kuşağı İçerisinde Yer Alan Porfiri Cu-Au Mineralizasyonlarının Jeoloji Konumu [Geological Setting of Porphyry Cu-Au Mineralization in the Alpine Orogenic Belt]:

ARAL OKAY 2278

Anadolu Kenet Kuşaklarının Tanımı ve Evrimi (Prekambriyen-Geç Eosen) [Identity and Tectonic Development of the Anatolian Suture Zones (Precambrian−Late Eocene)]:

ERDİNÇ YİĞİTBAŞ 4906

Anadolu Kenet Kuşaklarının Tanımı ve Evrimi (Prekambriyen-Geç Eosen) [Identity and Tectonic Development of the Anatolian Suture Zones (Precambrian−Late Eocene)]:

YANN ROLLAND  774211

Anadolu Kenet Kuşaklarının Tanımı ve Evrimi (Prekambriyen-Geç Eosen) [Identity and Tectonic Development of the Anatolian Suture Zones (Precambrian−Late Eocene)]:

TOLGA ÇAN 5450

CBS, Uzaktan Algılama ve Bilgi Teknolojileri Oturumu [GIS, Remote Sensing and Information Technologies]:

KAAN ŞEVKİ KAVAK 4168

CBS, Uzaktan Algılama ve Bilgi Teknolojileri Oturumu [GIS, Remote Sensing and Information Technologies]:

HALUK AKGÜN 2065

Çevre Jeolojisi ve Atık Yönetimi Oturumu [Environmental Geology and Waste Management]:

DİLEK TÜRER 20426

Çevre Jeolojisi ve Atık Yönetimi Oturumu [Environmental Geology and Waste Management]:

HARUN AYDIN 23242

Çevre Jeolojisi ve Atık Yönetimi Oturumu [Environmental Geology and Waste Management]:

ATİYE TUĞRUL 5067

Kaynak ve Rezerv Sınıflama Sisteminde Yeni Yaklaşımlar [New Approaches in Resource and Reserve Classification System]

NURİ CEYHAN 22665

Kaynak ve Rezerv Sınıflama Sisteminde Yeni Yaklaşımlar [New Approaches in Resource and Reserve Classification System]:

ÖZGÜR ACIR 6636

Kaynak ve Rezerv Sınıflama Sisteminde Yeni Yaklaşımlar [New Approaches in Resource and Reserve Classification System]:

ULAŞ AVŞAR 14157

Deniz ve Göl Paleosismolojisi [Marine and Lacustrine Paleosismology]:

AURELİA HUBERT-FERRARİ  774214

Deniz ve Göl Paleosismolojisi [Marine and Lacustrine Paleosismology]:

EROL SARI 5304

Deniz ve Göl Paleosismolojisi [Marine and Lacustrine Paleosismology]:

DERMAN DONDURUR  774216

Deniz ve Göl Paleosismolojisi [Marine and Lacustrine Paleosismology]:

KÜRŞAD KADİR ERİŞ  774218

Deniz ve Göl Paleosismolojisi [Marine and Lacustrine Paleosismology]:

SUZAN LEROY  774220

Deniz ve Göl Paleosismolojisi [Marine and Lacustrine Paleosismology]:

BÜLENT ÖZMEN 3599

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Otumu [Natural Disasters and Disaster Management]:

AYŞE ÇAĞLAYAN 13899

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Otumu [Natural Disasters and Disaster Management]:

MURAT NURLU 3569

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Otumu [Natural Disasters and Disaster Management]:

SELİM ÖZALP 4377

Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Otumu [Natural Disasters and Disaster Management]:

ÖZGÜR SİPAHİOĞLU 5899

Doğal Gaz Oturumu [Natural Gas]:

CÜNEYT BAYRAKTAROĞLU 17243

Doğal Gaz Oturumu [Natural Gas]:

MOHAMMAD FALLAH  774221

Doğal Gaz Oturumu [Natural Gas]:

ALİ BAHADIR YAVUZ 5634

Doğal Yapı Taşları Oturumu [Natural Building Stones]:

OSMAN SERKAN ANGI 9018

Doğal Yapı Taşları Oturumu [Natural Building Stones]:

MURAT YILMAZ 15959

Doğal Yapı Taşları Oturumu [Natural Building Stones]:

AKSOZ TÖRÖK  774223

Doğal Yapı Taşları Oturumu [Natural Building Stones]:

ŞÜKRÜ ERSOY 2058

Doğu Akdeniz Bölgesinde Tarihsel Tsunamiler [Session on Historical Tsunamis in the Eastern Mediterranean Region]:

AHMET CEVDET YALÇINER  774225

Doğu Akdeniz Bölgesinde Tarihsel Tsunamiler [Session on Historical Tsunamis in the Eastern Mediterranean Region]:

HALUK ÖZENER  774226

Doğu Akdeniz Bölgesinde Tarihsel Tsunamiler [Session on Historical Tsunamis in the Eastern Mediterranean Region]:

GÜROL SEYİTOĞLU 2438

Ege’nin Tektoniği [Aegean Tectonics]:

LAURENT JOLİVET  774227

Ege’nin Tektoniği [Aegean Tectonics]:

CAHİT HELVACI 1024

Tersiyer Havzasındaki Endüstriyel Tuzların Oluşumu ve Ekonomik Değerlendirilmesi [Formation and Economic Evaluation of Industrial Salts in the Tertiary Basins]:

ÖZCAN DUMANLILAR 3403

Alpin Kuşağı İçerisindeki Ofiyolitlere Bağlı Cevherleşmeler [Mineralizations Associated with Ophiolites in the Alpine Belt]:

OSMAN PARLAK 4078

Alpin Kuşağı İçerisindeki Ofiyolitlere Bağlı Cevherleşmeler [Mineralizations Associated with Ophiolites in the Alpine Belt]:

NAİL YILMAZ 3801

Alpin Kuşağı İçerisindeki Ofiyolitlere Bağlı Cevherleşmeler [Mineralizations Associated with Ophiolites in the Alpine Belt]:

GÜNAY ÇİFTÇİ  774228

Gaz Hidratlar Oturumu [Session on Gas Hydrates]:

MAHMUT PARLAKTUNA  774229

Gaz Hidratlar Oturumu [Session on Gas Hydrates]:

NURGÜL ÇELİK BALCI 22231

Gezegen Jeolojisi Oturumu [Session on Planetary Geology]:

MEHMET EKMEKÇİ 5452

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu – 21. Yüzyılda Su: Sorunlar ve Çözümler [Hydrogeology and Water Resources Management Session – Water in the 21th Centruy; Challenges and Solutions]:

MUHTEREM DEMİROĞLU 2849

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu – 21. Yüzyılda Su: Sorunlar ve Çözümler [Hydrogeology and Water Resources Management Session – Water in the 21th Centruy; Challenges and Solutions]:

MÜFİT ŞEFİK DOĞDU 5052

Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Yönetimi Oturumu – 21. Yüzyılda Su: Sorunlar ve Çözümler [Hydrogeology and Water Resources Management Session – Water in the 21th Centruy; Challenges and Solutions]:

FUNDA AKGÜN 2928

Eski İklim Değişikliği Kayıtları, İklim Değişiklikleri ve Deniz Seviyesi Değişimleri [Session on Records of Palaeoclimate Changes, Climate Variation & Sea Level Changes]:

İSMAİL ÖMER YILMAZ 6055

Eski İklim Değişikliği Kayıtları, İklim Değişiklikleri ve Deniz Seviyesi Değişimleri [Session on Records of Palaeoclimate Changes, Climate Variation & Sea Level Changes]:

MİNE SEZGÜL KAYSERİ ÖZER 10226

Eski İklim Değişikliği Kayıtları, İklim Değişiklikleri ve Deniz Seviyesi Değişimleri [Session on Records of Palaeoclimate Changes, Climate Variation & Sea Level Changes]:

EZGİ ÜNAL İMER  774230

Eski İklim Değişikliği Kayıtları, İklim Değişiklikleri ve Deniz Seviyesi Değişimleri [Session on Records of Palaeoclimate Changes, Climate Variation & Sea Level Changes]:

MEHMET AKİF SARIKAYA 6660

Eski İklim Değişikliği Kayıtları, İklim Değişiklikleri ve Deniz Seviyesi Değişimleri [Session on Records of Palaeoclimate Changes, Climate Variation & Sea Level Changes]:

RAİF KANDEMİR 8856

Kutup Çalışmaları [Session on Pole Research]:

ALPER GÜRBÜZ  774231

Kutup Çalışmaları [Session on Pole Research]:

HAŞİM AĞRILI 3590

İlleri Teknoloji Hammaddeleri [Raw Materials for Emerging Technologies]:

NİHAL GÖRMÜŞ 12430

İlleri Teknoloji Hammaddeleri [Raw Materials for Emerging Technologies]:

OKAY ÇİMEN 13423

İlleri Teknoloji Hammaddeleri [Raw Materials for Emerging Technologies]:

SEMİH ERGİNTAV  774232

Jeodezi ve Jeolojik Uygulamaları Oturumu [Geodesy and Geological Applications]:

YÜKSEL ÖRGÜN TUTAY 3814

Jeoetik Oturumu [Session on Geoetic]:

DÜNDAR ÇAĞLAN 2180

Jeoetik Oturumu [Session on Geoetic]:

MEHMET CEMAL GÖNCÜOĞLU 286

Jeoetik Oturumu [Session on Geoetic]:

OĞUZ GÖĞÜŞ  774233

Yer Bilimlerinde Sayısal Modelleme [Quantitative Modeling in Earth Sciences]:

HANS THYBO  774234

Yer Bilimlerinde Sayısal Modelleme [Quantitative Modeling in Earth Sciences]:

ÖZGE DİNÇ GÖĞÜŞ  774235

Yer Bilimlerinde Sayısal Modelleme [Quantitative Modeling in Earth Sciences]:

CÜNEYT ŞEN 3473

Jeokimya Oturumu [Session on Geochemistry]:

KAAN SAYIT 21727

Jeokimya Oturumu [Session on Geochemistry]:

İBRAHİM UYSAL 15721

Jeokimya Oturumu [Session on Geochemistry]:

JULİAN PEARCE  774236

Jeokimya Oturumu [Session on Geochemistry]:

MEHMET KESKİN 2959

Jeokimya Oturumu [Session on Geochemistry]:

ZEKİ BİLLOR  774237

Jeokronoloji Oturumu [Session on Geochronology]:

CENGİZ YILDIRIM  774238

Jeomorfoloji ve Morfotektonik Oturumu [Geomorphology and Morphotectonics]:

TAYLAN SANÇAR 9306

Jeomorfoloji ve Morfotektonik Oturumu [Geomorphology and Morphotectonics]:

TOLGA GÖRÜM  774239

Jeomorfoloji ve Morfotektonik Oturumu [Geomorphology and Morphotectonics]:

ALPER BABA 4955

Jeotermal Enerji Oturumu [Session on Geothermal Energy]:

STEPHANİE DUCHENE  774240

Jeotermal Enerji Oturumu [Session on Geothermal Energy]:

OLİVER VANDERHAEGHE  774241

Jeotermal Enerji Oturumu [Session on Geothermal Energy]:

CANNUR BOZKURT 11439

Jeotermal Enerji Oturumu [Session on Geothermal Energy]:

ALİ İHSAN KARAYİĞİT 1751

Kömür ve Bütümlü Şeyl Oturumu [Coal and Bituminous Shale]:

NİZAMETTİN KAZANCI 1529

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology Geological Heritage and Geotourism]:

ATİKE NAZİK 4098

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology Geological Heritage and Geotourism]:

NAZİRE ÖZGEN ERDEM 5193

Kültürel Jeoloji, Jeolojik Miras ve Jeoturizm Oturumu [Cultural Geology Geological Heritage and Geotourism]:

NAKİ AKÇAR  774246

Kuvaterner Araştırmaları/Antroposen [Quaternary Research / Antropocene]:

CHRİSTİAN SCHLÜCHTER  774247

Kuvaterner Araştırmaları/Antroposen [Quaternary Research / Antropocene]:

SUSAN IVY-OCHS  774260

Kuvaterner Araştırmaları/Antroposen [Quaternary Research / Antropocene]:

VURAL YAVUZ  774261

Kuvaterner Araştırmaları/Antroposen [Quaternary Research / Antropocene]:

MERT KÖKSAL  774262

Maden Aramalarında Jeofizik Uygulamalar [Geophysical Applications in Mineral Exploration]:

ALİ POLAT  774263

Magmatizma: Petroloji ve Jeodinamik [Magmatism: Petrology and Geodynamics]:

YENER EYÜBOĞLU 18164

Magmatizma: Petroloji ve Jeodinamik [Magmatism: Petrology and Geodynamics]:

Dİ CHENG ZHU  774265

Magmatizma: Petroloji ve Jeodinamik [Magmatism: Petrology and Geodynamics]:

AYHAN KÖSEBALABAN 857

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Session on Veteran Geological Engineers]:

MİNE ALTA 3182

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Session on Veteran Geological Engineers]:

TAYLAN EYYUBOĞLU 494

Mesleğe Emek Verenler Oturumu [Session on Veteran Geological Engineers]:

NİHAT SİNAN IŞIK 6352

Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics]:

TAMER TOPAL 5120

Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik Oturumu [Engineering Geology and Geotechnics]:

ERHAN ALTUNEL 5757

Neotektonik, Paleosismoloji ve Arkeosismoloji [Neotectonics, Palaeoseismology and Archaeoseismology]:

TAYLAN SANÇAR 9306

Neotektonik, Paleosismoloji ve Arkeosismoloji [Neotectonics, Palaeoseismology and Archaeoseismology]:

CENGİZ ZABCI 18487

Neotektonik, Paleosismoloji ve Arkeosismoloji [Neotectonics, Palaeoseismology and Archaeoseismology]:

OSMAN PARLAK 4078

Ofiyolit Oluşumu ve Yerleşimi [Genesis and Emplacement of Ophiolites]:

GÜLDEMİN DARBAŞ 5530

Paleontoloji ve Biyostratigrafi Oturumu [Session on Paleontology and Biostratigraphy]:

ZÜHTÜ BATI 2963

Petrol/Petrol Jeolojisi Oturumu [Session on Petroleum/Petroleum Geology]:

HASAN SARIKAYA 6716

Petrol/Petrol Jeolojisi Oturumu [Session on Petroleum/Petroleum Geology]:

GABOR TARİ  774267

Petrol/Petrol Jeolojisi Oturumu [Session on Petroleum/Petroleum Geology]:

FARUK OCAKOĞLU 3421

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Session on Sedimentology and Sedimentary Processess]:

EZHER TAGLIASACCHI 11278

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Session on Sedimentology and Sedimentary Processess]:

ENRİCO CAPEZZUOLİ  774268

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Session on Sedimentology and Sedimentary Processess]:

SERKAN ÜNER 8662

Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler Oturumu [Session on Sedimentology and Sedimentary Processess]:

MEHMET RUHİ AKÇIL 2770

Sondaj Yönetmeleri ve Teknolojileri Oturumu [Session on Drilling Methods and Technologies]:

CELALETTİN ŞİMŞEK 7057

Sondaj Yönetmeleri ve Teknolojileri Oturumu [Session on Drilling Methods and Technologies]:

FATMA TOKSOY KÖKSAL 10750

Tıbbi Jeoloji Oturumu [Session on Medical Geology]:

NURULLAH HANİLÇİ 5476

Toros ve Zagros Dağları Boyunca Pasif Kıta Kenarı Sedimentleri İçindeki Pb-Zn-Ba Yataklarının Oluşumu ve Ekonomik Önemi [Occurrence and Economic Significance of Pb-Zn-Ba Deposits in the Passive Contin

HÜSEYİN ÖZTÜRK 3076

Toros ve Zagros Dağları Boyunca Pasif Kıta Kenarı Sedimentleri İçindeki Pb-Zn-Ba Yataklarının Oluşumu ve Ekonomik Önemi [Occurrence and Economic Significance of Pb-Zn-Ba Deposits in the Passive Contin

MARİA BONİ  774270

Toros ve Zagros Dağları Boyunca Pasif Kıta Kenarı Sedimentleri İçindeki Pb-Zn-Ba Yataklarının Oluşumu ve Ekonomik Önemi [Occurrence and Economic Significance of Pb-Zn-Ba Deposits in the Passive Contin

GÖKHAN ATICI 12493

Volkanizma ve Volkanik Tehlikeler [Volcanism and Volcanic Hazards]:

THOMAS BLENKİNSOP  774272

Maden Yataklarının Yapısal Kontrolleri [Structural Controls on Mineral Deposits]:

ERDİN BOZKURT 5787

Maden Yataklarının Yapısal Kontrolleri [Structural Controls on Mineral Deposits]:

NURETDİN KAYMAKCI  774273

Paleomanyetizma ve Jeolojideki Önemi Oturumu [Palaeomagnetism and Its Significance in Geology]:

COR LANGERİS  774274

Paleomanyetizma ve Jeolojideki Önemi Oturumu [Palaeomagnetism and Its Significance in Geology]:

BORA UZEL 12176

Paleomanyetizma ve Jeolojideki Önemi Oturumu [Palaeomagnetism and Its Significance in Geology]:

NURETDİN KAYMAKCI  774273

Sekans Stratigrafisi ve Havza Analizi [Sequence Stratigraphy and Basin Analysis]:

MEHMET CİHAT ALÇİÇEK 6268

Sekans Stratigrafisi ve Havza Analizi [Sequence Stratigraphy and Basin Analysis]:

ÖZGÜR SİPAHİOĞLU 5899

Sekans Stratigrafisi ve Havza Analizi [Sequence Stratigraphy and Basin Analysis]:

SABAH YILMAZ ŞAHİN 4795

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones]:

MELTEM GÜRBÜZ 5692

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones]:

KORAY SÖZERİ 5731

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Oturumu [Precious and Semi-precious Stones]:

FATMA GÜLTEKİN 4844

Doğal Mineralli Su Oturumu [Natural Mineral Waters]:

FATMA AKSEVER  774275

Doğal Mineralli Su Oturumu [Natural Mineral Waters]:

AYLA BOZDAĞ 9365

Doğal Mineralli Su Oturumu [Natural Mineral Waters]:

MANUCHAR CHİKOVANİ  774276

Doğal Mineralli Su Oturumu [Natural Mineral Waters]:

TAYGUN UZELLİ 17205

Doğal Mineralli Su Oturumu [Natural Mineral Waters]:

Okunma Sayısı:
Paylaş: