TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Bildiri ve Poster Kuralları

Kurultayda yerbilimlerinin çeşitli dallarında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün ve yayımlanmamış çalışmalar sunulabilir. Bildiriler kişi ve kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.

Kurultay için internet üzerinde oluşturulan bildiri yönetim sistemine, Kurultay takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri oturum yürütücüleri tarafından ve/veya uygun görecekleri hakemlerin incelemesinden sonra kabul edilecektir.

Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak bildirilerin tamamı Kurultay Bildiriler Kitabında yer alacaktır.

Tam metinler JMO ve/veya uluslararası nitelikli periyodiklerde özel sayılar olarak yayımlanması da planlanmaktadır. Bu konu hakkında gelişmeler oldukça Kurultay web sayfasından duyurulacaktır.

Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 15 dakikadır. Tüm salonlarda Data-show bulunacaktır. Sözlü bildiri sunacaklar için ayrıntılı bilgi (ZOOM ortamında sunu yapılma olanağı da dahil) toplantıdan yaklaşık sekiz hafta önce Kurultay web sayfasında yayınlanacaktır.

Poster Sunumu

Her poster için yaklaşık 120 cm yüksekliğinde ve 90 cm genişliğinde ayaklı t panoları tahsis edilecektir.

Geçen yıllara göre giderek artan yoğunlukta katılım yaşandığı Kurultayımızda zamanı daha ekonomik kullanma, tartışma kültürünü geliştirme ve sunum tekniklerinin zenginleştirilmesi anlamında poster sunumlarına ağırlık verilmesi amacı ile ‘ENİYİ POSTER’ ödülleri verilecektir. Posterlerin bilimsel içeriği ve görsel etkisi gibi ölçütler ödül sahiplerini belirlemek için kullanılacaktır. Ödül kapanış töreni sırasında sahibine verilecektir.

Poster Hazırlama Kuralları

Posterler 100 cm (yükseklik), 70 cm (genişlik) boyutlarında tek parka olacak ve dikey hazırlanacaktır.

Posterin sol üst köşesine Kurultay’ın adı ve logosu ‘www.jeoloji.kurultayi.org’ adresinden alınarak konulmalıdır.

 • Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri başlığının görünür bir şekilde poster panosunun üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir.
 • Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır.
 • Başlık kısa ve ilgi çekici olmalıdır.
 • Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalı ve e-posta adresi verilmelidir.
 • Posterde mümkün olduğu kadar fotoğraf, şekil, harita gibi görsel malzemelerin etkin kullanımına ağırlık verilmelidir.
 • Tüm diyagramları veya çizelgeleri önceden düzgün ve okunaklı bir şekilde, 1.0 metre mesafeden okunabilecek boyutta hazırlanmalıdır.
 • Şekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 • Metin iki aralıklı hazırlanmalıdır.
 • Metin açık ve posterin amacına hizmet edecek içerikte hazırlanmalıdır.
 • Farklı yazı tipi boyutları ve stilleri, hatta renk kullanılmalıdır.
 • Metnin kolay okunması ve takip edilebilmesi için alt başlık, imge ve numaralandırma kullanılması önerilir.
 • Kelime sayısı 800 kelimeyi geçmemelidir.
 • Metinde, giriş, yöntem, bulgular sonuç ve tartışma bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir.
 • Teşekkür ve Kaynakça bölümleri olmalıdır.
 • Posterin, tutarlı, açık, düzenli ve kendini açıklayıcı olacak şekilde düzenlenmesi önemlidir.
 • Poster sunumu, özet ile aynı materyali kapsamalıdır.

Bildiri Dosyası: Türkiye Jeoloji Kurultayı’na gönderilecek olan bildiri özleri, aşağıda sunulan word dosyası üzerindeki ilgili form alanları (Başlık, yazar adları, adres bilgisi, öz, abstract, anahtar kelimeler, keywords) doldurularak hazırlanacaktır. Bu word dosyası tasarım özelliklerinin bozulmaması için sınırlandırılmış bir dosyadır. Sadece ilgili alanlara gerekli bilgileri yazıp kaydederek göndermeniz yeterlidir.

>> BİLDİRİ ÖZÜ DOSYASI (.doc)

>>> BİLDİRİ YÖNETİM SİSTEMİ - Bildirinizi buradan gönderebilirsiniz


Bildiri Gönderimi

Özetler

Sunum (sözlü veya poster) yapmak isteyen katılımcılar, Konferans Web Sitesinde belirtilen stil, düzen ve formatta ve yönergelere uygun bir şekil bildiri özlerini hazırlamalı ve sunmalıdırlar. Son dakika değişikliklerinden kaçınmak için özet metnin dikkatli bir şekilde hazırlanmasını, sunulmasından önce özellikle yazar isimleri ile birlikte kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini öneririz. Bildiri özleri, Kurultay Bilimsel Programında yer alan oturumlardan biri ile ilişkilendirilmelidir. Özetin sunulması, yazarlardan biri tarafından Kurultayda fiilen sunulacağı anlamına gelmektedir.

Bildiri özleri, Kurultay takviminde belirtilen son tarih (31 Ocak 2023) geçirilmeden Kurultay Bildiri Yönetimi Sistemi üzerinden (http://tjk-bys.jmo.org.tr/) elektronik olarak Düzenleme Kurulu’na gönderilmelidir. Bunun için önce elektronik bildiri gönderim sistemine üye olunmalıdır. Yine aynı sistemden ulaşılacak olan yazar bilgi formu da doldurulup gönderilmeli ve kabulü halinde bildirinin Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın hangi oturumu kapsamında sunulmasının istendiği tercih edilen sunum türüyle (sözlü veya poster) birlikte muhakkak bu formda belirtilmelidir. Bildirinin sunulmuş olması ilgili metnin özgün olduğu ve başka bir yerde sunulmadığı anlamına gelir.

Her katılımcı, sunum yapan yazar olarak göründüğü iki özet sunabilir. Oturum Yürütücüleri, özetleri esas alarak kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar. Katılımcılar, bildirilerini diledikleri oturumlardan herhangi birine sunmaya davet edilirler. Yazarlar sözlü veya poster sunum şekillerinden birini seçebilirler, ancak tercih(ler)ini mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Yazar(lar)ın sözel veya poster sunum tercih(ler)i dikkate alınacak, ancak nihai kararı Oturum Yürütücüleri verecektir.

Değerlendirme süreci sonucu, sözlü veya poster olarak kabul edilen bildiriler, yayın aşamasından önce (gerekli durumlarda) son bir düzeltme için sistem üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere yazar(lar)a gönderilir. Yazar(lar) tarafından düzeltilen bildiriler Kurultay kitapçığında ve elektronik olarak yayınlanır. Oturum Yürütücüleri tarafından kabul edilmiş bildiriler üzerinde yazarlar tarafından değişiklik yapılamaz. Başkasının fikir veya sözcüklerinin orijinal biçiminde kullanılması veya uygun bir atıf yapılmaksızın değiştirilmesi, intihal olarak kabul edilir ve tolere edilemez.

Kurultayda sunulan bildiriler arasında seçilen ve akran değerlendirmesinden geçen çalışmalardan oluşan Uluslararası Dergilerde birden fazla tematik ve/veya özel sayı yayınlanması konusunda olumlu yanıtlar aldığımız girişimlerimiz bulunmakta olup, bu konuda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bildiri özetinin başarılı bir şekilde sunulmasını takiben yazarlara otomatik olarak Bildiri Kimlik Numarası ile bildirinin alındığına dair bilgi verilecektir. Bildiri ile ilgili iletişimlerde bu kimlik numarasının kullanılması gerekmektedir.

Özetlerin Stil, Düzen ve Biçimi

Bildiriler kısa, öz ve açıklayıcı olmalı; doğru imla ve iyi cümle yapısı ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türk olmayan katılımcılar için Kurultay Düzenleme ve Yürütme Kurulu bildirilerin Türkçeye çevrilmesi için yardımda bulunacaktır. Matematik simgeleri ve formüller metin içine yazılmalı, metrik simgeler kullanılmalıdır. Standart kısaltmalar kullanılabilir. Her bir bildiri başlık, yazar adı, adres, ülke, posta kodu ve yazışmaların yapılacağı yazarın e-posta adreslerini mutlaka içermelidir.

Okunma Sayısı:
Paylaş: