TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası

Önemli Tarihler

31 Ocak 2023 (January 31, 2023):

Sözlü vePoster sunuları için bildiri özlerini gönderme son tarihi

(Deadline for submission ofabstracts for oral and poster presentations)

15 Şubat 2023 (February 15, 2023):

Bildiri kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

(Final notification date to the authors

10 – 14 Nisan 2023 (10 – 14 April, 2023):

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

(75th Geological Congress of Türkiye)

 

Okunma Sayısı:
Paylaş: